• Za vsebino, ki jo sami objavite v aplikaciji PRAX, si ne lastimo nobenih pravic intelektualne lastnine. Vaš profil in naložena vsebina ostajata vaša.
  • Ni dovoljeno razmnoževati, kopirati ali drugje uporabljati katerega koli dela elementov HTML/CSS ali vizualne oblike brez predhodne odobritve s strani podjetja Praks d.o.o.
  • Praks d.o.o. ni odgovoren niti neposredno niti posredno za kakršnokoli škodo, ki bi jo povzročila ali bi jo domnevno povzročila uporaba kakršnekoli vsebine, produkta ali storitve.