Varovanje osebnih podatkov

Za registracijo v aplikacijo PRAX boste morali podjetju Praks d.o.o. posredovati podatke o podjetju (naziv, naslov, davčno številko) ter osebne podatke uporabnika (ime, priimek, mail). Vaših osebnih podatkov ter podatkov podjetja ne bomo nikoli zlorabljali na kakršen koli način. Osebne podatke podjetje Praks d.o.o. varuje in niso dostopni tretjim osebam. Uporabljeni so lahko le z … Read More »

Piškotki

Za vaš lažji dostop do informacij, lažjo prijavo kot tudi upravljanje spletne strani prax.si, ta stran uporablja piškotke. Piškotki ne zbirajo informacij, s katerimi bi vas bilo mogoče osebno prepoznati ali prilagoditi cene. Pravilno delovanje spletne aplikacije PRAX je brez teh piškotkov praktično nemogoče. Za vsa vprašanja in pojasnila se lahko obrnete na naslov info@prax.si. … Read More »

Varnost

Podjetje Praks d.o.o. si močno prizadeva za zagotovitev varnosti osebnih podatkov. PRAX uporablja 128 – bitni varnostni protokol SSL za šifriranje podatkov. Vsaka spremembe se arhivirajo in zrcalijo na dodaten strežnik na drugi lokaciji. Z osebnim uporabniškim računom imate dostop le do podatkov svojega podjetja. Vaši podatki so ves čas zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, … Read More »

Spremembe zasebnosti in kontakt

Vsaka sprememba naše politike o varovanju osebnih podatkov bo objavljena na spletni strani prax.prax.si in na drugih ustreznih mestih. Če imate vprašanja ali pripombe, jih, prosimo, pošljite na e-naslov: info@prax.si.

Splošni pogoji

Navesti morate svoje polno pravno ime, veljaven e-poštni naslov in vse druge zahtevane podatke, da bi izvedli postopek prijave. Uporabnik se obvezuje, da se ne bo poskušal prijaviti in/ali registrirati za uporabo produkta pod imenom tretje osebe ali podjetja. Vaše podatke za prijavo lahko uporablja le ena oseba – ni dovoljeno, da bi več oseb … Read More »

Cena, preklic in zaprtje računa

Uporaba aplikacije PRAX je plačljiva. Cene se lahko spremenijo ob 30-dnevnem predhodnem obvestilu z naše strani. Podjetje Praks d.o.o. bo uporabniku izstavilo račun za uporabo aplikacije vsakega 1. v mesecu za tekoči mesec. Uporabnik je dolžan uporabnino poravnati v roku 8 dni od izdaje računa. V primeru, da uporabnik s plačilom uporabnine zamuja več kot … Read More »

Avtorske pravice

Za vsebino, ki jo sami objavite v aplikaciji PRAX, si ne lastimo nobenih pravic intelektualne lastnine. Vaš profil in naložena vsebina ostajata vaša. Ni dovoljeno razmnoževati, kopirati ali drugje uporabljati katerega koli dela elementov HTML/CSS ali vizualne oblike brez predhodne odobritve s strani podjetja Praks d.o.o. Praks d.o.o. ni odgovoren niti neposredno niti posredno za … Read More »

Varnost

Praks d.o.o. zagotavlja hranjenje podatkov na ustrezno varovanem mestu, kjer je zagotovljeno tehnično in fizično varovanje za onemogočanje dostopa do podatkov nepooblaščenim osebam. Praks d.o.o. lahko razkrije podatke uporabnika, ki so shranjeni v aplikaciji PRAX, le na podlagi odločbe sodišča ali pisne zahteve državnega organa, ki ima za vpogled v podatke zakonsko pooblastilo. Osebne podatke … Read More »

Komu je storitev PRAX namenjena?

Storitev PRAX je namenjena vsem samostojnim podjetnikom, kulturnim delavcem, arhitektom, malim podjetjem in drugim, ki želijo enostavno in hitro izstaviti račun za opravljeno storitev.