Category: pogoji-cat

Splošni pogoji

Navesti morate svoje polno pravno ime, veljaven e-poštni naslov in vse druge zahtevane podatke, da bi izvedli postopek prijave. Uporabnik se obvezuje, da se ne bo poskušal prijaviti in/ali registrirati za uporabo produkta pod imenom tretje osebe ali podjetja. Vaše podatke za prijavo lahko uporablja le ena oseba – ni dovoljeno, da bi več oseb … Read More »

Cena, preklic in zaprtje računa

Uporaba aplikacije PRAX je plačljiva. Cene se lahko spremenijo ob 30-dnevnem predhodnem obvestilu z naše strani. Podjetje Praks d.o.o. bo uporabniku izstavilo račun za uporabo aplikacije vsakega 1. v mesecu za tekoči mesec. Uporabnik je dolžan uporabnino poravnati v roku 8 dni od izdaje računa. V primeru, da uporabnik s plačilom uporabnine zamuja več kot … Read More »

Avtorske pravice

Za vsebino, ki jo sami objavite v aplikaciji PRAX, si ne lastimo nobenih pravic intelektualne lastnine. Vaš profil in naložena vsebina ostajata vaša. Ni dovoljeno razmnoževati, kopirati ali drugje uporabljati katerega koli dela elementov HTML/CSS ali vizualne oblike brez predhodne odobritve s strani podjetja Praks d.o.o. Praks d.o.o. ni odgovoren niti neposredno niti posredno za … Read More »

Varnost

Praks d.o.o. zagotavlja hranjenje podatkov na ustrezno varovanem mestu, kjer je zagotovljeno tehnično in fizično varovanje za onemogočanje dostopa do podatkov nepooblaščenim osebam. Praks d.o.o. lahko razkrije podatke uporabnika, ki so shranjeni v aplikaciji PRAX, le na podlagi odločbe sodišča ali pisne zahteve državnega organa, ki ima za vpogled v podatke zakonsko pooblastilo. Osebne podatke … Read More »

Piškotki

Za vaš lažji dostop do informacij, lažjo prijavo kot tudi upravljanje spletne strani prax.si, ta stran uporablja piškotke. Piškotki ne zbirajo informacij, s katerimi bi vas bilo mogoče osebno prepoznati ali prilagoditi cene. Pravilno delovanje spletne aplikacije PRAX je brez teh piškotkov praktično nemogoče. Za vsa vprašanja in pojasnila se lahko obrnete na naslov info@prax.si. … Read More »

Končne določbe

Ponudnik si pridržuje pravico, da lahko spremeni splošne pogoje poslovanja ali cenik brez predhodnega soglasja uporabnika. Morebitne spore zaradi uporabe aplikacije v nasprotju z določbami splošnih pogojev uporabe si bo PRAKS d.o.o. prizadeval reševati po mirni poti. Kadar to ne bo mogoče, bo za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.