Aplikacijo lahko prenehate uporabljati kadarkoli po poslani odpovedi pred začetkom naslednjega obračunskega obdobja.