• Ponudnik si pridržuje pravico, da lahko spremeni splošne pogoje poslovanja ali cenik brez predhodnega soglasja uporabnika.
  • Morebitne spore zaradi uporabe aplikacije v nasprotju z določbami splošnih pogojev uporabe si bo PRAKS d.o.o. prizadeval reševati po mirni poti. Kadar to ne bo mogoče, bo za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.