Za vaš lažji dostop do informacij, lažjo prijavo kot tudi upravljanje spletne strani prax.si, ta stran uporablja piškotke.

Piškotki ne zbirajo informacij, s katerimi bi vas bilo mogoče osebno prepoznati ali prilagoditi cene.
Pravilno delovanje spletne aplikacije PRAX je brez teh piškotkov praktično nemogoče. Za vsa vprašanja in pojasnila se lahko obrnete na naslov info@prax.si.

Spletna stran, tako kot večina ostalih za boljšo uporabiško izkušnjo uporablja tudi vtičnike Google, Facebook, Twitter in drugih družbenih medijev. Te strani lahko zbrane podatke uporabljajo za analitiko, oglaševanje itd.
Po Zakonu o elektronskih komunikacijah, ki je stopil v veljavo s 15.6.2013 za uporabo teh piškotkov potrebujemo vašo privolitev. (Pasica v spodnjem delu spletne strani)
Vsem uporabnikom spletne strani prax.si svetujemo, da v uporabo piškotkov privolijo in tako omogočijo lažje in boljše delovanje strani.
Shranjevanje piškotkov lahko nadzorujete tudi v vašem brskalniku z izbiro ustreznih opcij.

Piškotki na strani prax.si:

Ime piškotka Fukcija Trajanje(čas)piškotka
currency denarna enota, ki jo uporabljate 1 mesec
language jezik, ki ga uporabljate 1 mesec
__utma Spletna analitika – Google Analyitics 2 leti
__utmb Spletna analitika – Google Analyitics 30 min
__utmc Spletna analitika – Google Analyitics Ob zaprtju brskalnika
__utmz Spletna analitika – Google Analyitics 6 mesecev