• Uporaba aplikacije PRAX je plačljiva. Cene se lahko spremenijo ob 30-dnevnem predhodnem obvestilu z naše strani.
  • Podjetje Praks d.o.o. bo uporabniku izstavilo račun za uporabo aplikacije vsakega 1. v mesecu za tekoči mesec. Uporabnik je dolžan uporabnino poravnati v roku 8 dni od izdaje računa.
  • V primeru, da uporabnik s plačilom uporabnine zamuja več kot 30 dni, lahko Praks d.o.o. onemogoči koriščenje storitve.
  • Svoj račun lahko kadar koli prekličete, tako da pošljete pisno odpoved (telefonski zahtevek ne pomeni preklica).
  • Ob preklicu bo vsa vaša vsebina takoj pobrisana z računa storitve. Ko je bil račun enkrat preklican, teh podatkov ne boste mogli dobiti nazaj.
  • Če storitev prekličete pred koncem vašega trenutnega vnaprej plačanega meseca, bomo preklic izvedli takoj.
  • Praks d.o.o. si pridržuje pravico iz katerega koli razloga kadar koli spremeniti ter začasno ali dokončno ukiniti storitev (ali katerega koli od njenih delov).