Our website works best with Javascripts enabled!

Pogoji poslovanja

Z registracijo se strinjate s pogoji, ki veljajo za storitve podjetja PRAKS d.o.o. na spletu ali drugače.
Če se strinjate s pogoji sodelovanja izrecno soglašate z njihovo vsebino in vstopate v pogodbeno razmerje s podjetjem PRAKS d.o.o. ter potrjujete, da imate pooblastila pravne ali fizične osebe v imenu katere sklapate ta sporazum.
man-search

Splošni pogoji

 • Navesti morate svoje polno pravno ime, veljaven e-poštni naslov in vse druge zahtevane podatke, da bi izvedli postopek prijave.
 • Uporabnik se obvezuje, da se ne bo poskušal prijaviti in/ali registrirati za uporabo produkta pod imenom tretje osebe ali podjetja.
 • Vaše podatke za prijavo lahko uporablja le ena oseba – ni dovoljeno, da bi več oseb uporabljalo iste podatke za prijavo.
 • Odgovorni ste za vso objavljeno vsebino in dejavnost na svojem računu.
 • Odgovorni ste za varovanje svojega računa in gesla. Praks d.o.o. ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala uporabniku zaradi napačnega dostopa, napačne uporabe ali nemožnosti uporabe podatkov, informacij in spletnih aplikacij v spletni storitvi. Uporabniki morajo sami zagotoviti ukrepe za varovanje svoje informacijske opreme, ki so potrebni za nemoten in varen dostop do podatkov (zaščita pred vdori, zaščita pred virusi in zlonamerno programsko opremo…).
 • Storitve ne smete uporabljati z nikakršnimi nezakonitimi ali nepooblaščenimi nameni.
 • Če se uporabniki registrirani s promocijsko kodo v času brezplačnnega 30-dnevnega obdobja ne odjavijo, se jim začne obračunavati mesečna naročnina po ceniku.

 

Cena, preklic in zaprtje računa

 • Uporaba aplikacije PRAX je plačljiva. Cene se lahko spremenijo ob 30-dnevnem predhodnem obvestilu z naše strani.
 • Podjetje Praks d.o.o. bo uporabniku izstavilo račun za uporabo aplikacije vsakega 1. v mesecu za tekoči mesec. Uporabnik je dolžan uporabnino poravnati v roku 8 dni od izdaje računa.
 • V primeru, da uporabnik s plačilom uporabnine zamuja več kot 30 dni, lahko Praks d.o.o. onemogoči koriščenje storitve.
 • Svoj račun lahko kadar koli prekličete, tako da pošljete pisno odpoved (telefonski zahtevek ne pomeni preklica).
 • Ob preklicu bo vsa vaša vsebina takoj pobrisana z računa storitve. Ko je bil račun enkrat preklican, teh podatkov ne boste mogli dobiti nazaj.
 • Če storitev prekličete pred koncem vašega trenutnega vnaprej plačanega meseca, bomo preklic izvedli takoj.
 • Praks d.o.o. si pridržuje pravico iz katerega koli razloga kadar koli spremeniti ter začasno ali dokončno ukiniti storitev (ali katerega koli od njenih delov).

 

Avtorske pravice

 • Za vsebino, ki jo sami objavite v aplikaciji PRAX, si ne lastimo nobenih pravic intelektualne lastnine. Vaš profil in naložena vsebina ostajata vaša.
 • Ni dovoljeno razmnoževati, kopirati ali drugje uporabljati katerega koli dela elementov HTML/CSS ali vizualne oblike brez predhodne odobritve s strani podjetja Praks d.o.o.
 • Praks d.o.o. ni odgovoren niti neposredno niti posredno za kakršnokoli škodo, ki bi jo povzročila ali bi jo domnevno povzročila uporaba kakršnekoli vsebine, produkta ali storitve.

 

Varnost

 • Praks d.o.o. zagotavlja hranjenje podatkov na ustrezno varovanem mestu, kjer je zagotovljeno tehnično in fizično varovanje za onemogočanje dostopa do podatkov nepooblaščenim osebam.
 • Praks d.o.o. lahko razkrije podatke uporabnika, ki so shranjeni v aplikaciji PRAX, le na podlagi odločbe sodišča ali pisne zahteve državnega organa, ki ima za vpogled v podatke zakonsko pooblastilo.
 • Osebne podatke podjetje Praks d.o.o. varuje in niso dostopni tretjim osebam. Uporabljeni so lahko le z namenom rednega obveščanja o novostih, aktivnostih podjetja Praks d.o.o. in novih posodobitvah storitve.

 

Piškotki

Za vaš lažji dostop do informacij, lažjo prijavo kot tudi upravljanje spletne strani prax.si, ta stran uporablja piškotke.

Piškotki ne zbirajo informacij, s katerimi bi vas bilo mogoče osebno prepoznati ali prilagoditi cene.
Pravilno delovanje spletne aplikacije PRAX je brez teh piškotkov praktično nemogoče. Za vsa vprašanja in pojasnila se lahko obrnete na naslov info@prax.si.

Spletna stran, tako kot večina ostalih za boljšo uporabiško izkušnjo uporablja tudi vtičnike Google, Facebook, Twitter in drugih družbenih medijev. Te strani lahko zbrane podatke uporabljajo za analitiko, oglaševanje itd.
Po Zakonu o elektronskih komunikacijah, ki je stopil v veljavo s 15.6.2013 za uporabo teh piškotkov potrebujemo vašo privolitev. (Pasica v spodnjem delu spletne strani)
Vsem uporabnikom spletne strani prax.si svetujemo, da v uporabo piškotkov privolijo in tako omogočijo lažje in boljše delovanje strani.
Shranjevanje piškotkov lahko nadzorujete tudi v vašem brskalniku z izbiro ustreznih opcij.

Piškotki na strani prax.si:

Ime piškotka Fukcija Trajanje(čas)piškotka
currency denarna enota, ki jo uporabljate 1 mesec
language jezik, ki ga uporabljate 1 mesec
__utma Spletna analitika – Google Analyitics 2 leti
__utmb Spletna analitika – Google Analyitics 30 min
__utmc Spletna analitika – Google Analyitics Ob zaprtju brskalnika
__utmz Spletna analitika – Google Analyitics 6 mesecev

 

Končne določbe

 • Ponudnik si pridržuje pravico, da lahko spremeni splošne pogoje poslovanja ali cenik brez predhodnega soglasja uporabnika.
 • Morebitne spore zaradi uporabe aplikacije v nasprotju z določbami splošnih pogojev uporabe si bo PRAKS d.o.o. prizadeval reševati po mirni poti. Kadar to ne bo mogoče, bo za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.