• Praks d.o.o. zagotavlja hranjenje podatkov na ustrezno varovanem mestu, kjer je zagotovljeno tehnično in fizično varovanje za onemogočanje dostopa do podatkov nepooblaščenim osebam.
  • Praks d.o.o. lahko razkrije podatke uporabnika, ki so shranjeni v aplikaciji PRAX, le na podlagi odločbe sodišča ali pisne zahteve državnega organa, ki ima za vpogled v podatke zakonsko pooblastilo.
  • Osebne podatke podjetje Praks d.o.o. varuje in niso dostopni tretjim osebam. Uporabljeni so lahko le z namenom rednega obveščanja o novostih, aktivnostih podjetja Praks d.o.o. in novih posodobitvah storitve.