• Za registracijo v aplikacijo PRAX boste morali podjetju Praks d.o.o. posredovati podatke o podjetju (naziv, naslov, davčno številko) ter osebne podatke uporabnika (ime, priimek, mail).
  • Vaših osebnih podatkov ter podatkov podjetja ne bomo nikoli zlorabljali na kakršen koli način.
    Osebne podatke podjetje Praks d.o.o. varuje in niso dostopni tretjim osebam. Uporabljeni so lahko le z namenom rednega obveščanja o novostih, aktivnostih podjetja Praks d.o.o. in novih posodobitvah storitve.
  • Praks d.o.o. lahko razkrije podatke uporabnika, ki so shranjeni v aplikaciji PRAX, le na podlagi odločbe sodišča ali pisne zahteve državnega organa, ki ima za vpogled v podatke zakonsko pooblastilo.